AUTOMAATSED TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMID

Meie ettevõttel on majandustegevuse registris registreeritud ka automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) paigaldamise ja hooldamise tegevus.

Lisaks ATS-ide paigaldustöödele pakume selles valdkonnas ka kvartaalset hooldusteenust, järgides hoolikalt ja täpselt tuleohutusseaduses (Siseministri määrus nr.1, kehtiv alates 07.01.2013) antud tegevusele kehtestatud määrusi ja nõudeid.

Selle ala vastutav spetsialist ettevõttes on Tõnu Liivoja, kes omab Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.