Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid

Meie ettevõttel on majandustegevuse registris registreeritud ka automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide (ATS) paigaldamise ja hooldamise tegevus.

Lisaks ATS-ide paigaldustöödele pakume selles valdkonnas ka kvartaalset hooldusteenust, järgides hoolikalt ja täpselt tuleohutuse seaduses ja siseministri määruses nr 1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” antud tegevusele kehtestatud nõudeid.

Selle ala vastutav spetsialist ettevõttes on Tõnu Liivoja, kes omab Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.